Selectiecriteria WAC 2025

Locatie: Zwitserland

Datum: 16 juni tot en met 22 juni 2025

Selectiewedstrijden:

In totaal zullen er vier selectiewedstrijden georganiseerd worden. Voor de data van deze wedstrijden, zie de wedstrijdkalender van de FHN op de website.

Deelname:

Combinaties dienen aan tenminste drie van de vier selectiewedstrijden deel te nemen. Elke wedstrijd wordt er een jumping, een vast parcours en één spel bestaande uit Gambling of Snooker gelopen. Zowel Gambling als Snooker zullen beiden twee keer aan bod komen.

Qua punten tellen er drie jumpings, drie vast parcoursen en drie spel uitslagen. Zijn er vier uitslagen op een onderdeel gelopen, dan wordt het slechtste resultaat per onderdeel weggestreept.

De uiteindelijke score van een combinatie aan de WAC-selectie wordt dus bepaald aan het einde van de laatste selectiedag.

Deze laatste WAC-selectie dag is verplicht om aan deel te nemen. Daarnaast wordt verwacht dat een geselecteerde aan tenminste twee andere, niet zijnde WAC-selectie, FHN wedstrijden deelneemt.

Licentie voorwaarden:

Om deel te kunnen nemen aan de selectie dient de combinatie in het bezit zijn van een FHN behendigheidslicentie voor zowel het huidige, als het vorige seizoen (als de hond twee jaar of jonger is, dan hoeft de combinatie geen licentie te hebben gehad in het vorige seizoen). Een privé licentie is hierbij ook geldig. De combinatie dient normaliter uit te komen in de klasse A, B of C. De combinatie mag vorig seizoen wel in de debutanten klasse zijn uitgekomen.

Inschrijven selectie:

Inschrijving geschiedt door bij het inschrijven voor de selectiewedstrijden, te kiezen voor de klasse “WAC” en dus niet voor de gebruikelijke klasse van de hond. Wordt er gekozen voor de klasse A, B of C op één van deze wedstrijden, dan doet de combinatie dus niet mee aan de selectie. De klasse B, C en WAC lopen op deze dag hetzelfde parcours.

De parcoursen zullen aangepaste standaard parcourstijden (SPT) hebben, zie onderstaand:

HoogteSPT Vast ParcoursSPT Jumping
25/30/404 m/s4,5 m/s
50/604,3 m/s4,8 m/s

De MPT blijft 1,5 keer de SPT en zal daardoor dus ook iets strakker komen te staan. Keurmeesters wordt gevraagd vloeiende, uitdagende parcoursen neer te zetten. Er kan gebruik worden gemaakt van externe keurmeesters.

Punten:

Bij elke wedstrijd wordt er per onderdeel (VP, spel, jumping) punten toegekend aan de combinatie, afhankelijk van de plaats die de combinatie uiteindelijk op dat onderdeel heeft gehaald. De verschillende plaatsingen leiden tot de volgende puntentelling:

PlaatsPuntenPlaatsPunten  
11564
212,573
31082
47,591
55100

Een resultaat met méér dan 5 strafpunten en/of strafseconden krijgt altijd 0 punten. Een diskwalificatie levert ook 0 punten op.

Voorbeeld: Bij 6 combinaties, krijgt nummer 6 bij een disk 0 punten en geen 4 punten. Voorbeeld: Een combinatie heeft 1 weigering en 0,02 tijdfouten, dan is het totaal aan fouten >5 en dus worden er geen punten toegekend aan deze uitslag. Met andere woorden: De combinatie heeft een uitslag met maximaal 1 fout (of 5 seconden boven de SPT) nodig om punten te kunnen scoren.

In totaal kan een combinatie maximaal 45 punten scoren op een wedstrijddag door 3 onderdelen goed te lopen. Bij de totale WAC-selectie zijn er dus maximaal 3×45=135 punten te behalen. Nadat de punten van alle selectiewedstrijden zijn opgeteld, en de eindstand is opgemaakt, worden de plaatsingsregels (zie onder) toegepast.

Rechtstreekse plaatsing:

• De competitiewinnaars van de C klasse van het afgelopen seizoen; de winnende combinaties plaatsen zich. (Competitiewinnaar C20/C30/C40 en competitiewinnaar C50/C60 klasse)

• Medaille winnaars van het WAC 2024; de combinatie plaatst zich.

Alle rechtstreeks geplaatsten nemen aan minimaal drie, waaronder de verplichte laatste selectiewedstrijd, deel om hun selectie te effectueren.

Selectie:

Voor de rechtstreekse selectie tellen alleen deelnemers mee, die drie van de vier selectiewedstrijden hebben meegedaan. Als een deelnemer rechtstreeks geselecteerd wordt, die zich al had geplaatst op basis van plaatsing in de competitie of als medaillewinnaar, dan schuiven de aanwijzingen door. Als het totaal aantal deelnemers over vier wedstrijden per hoogte-klasse is:

1 t/m 5 deelnemers: nummer 1
6 t/m 10 deelnemers: nummers 1 en 2
11 t/m 15 deelnemers: nummers 1 t/m 3
16 t/m 20 deelnemers: nummers 1 t/m 4
21 t/m 25 deelnemers: nummers 1 t/m 5
26 t/m 30 deelnemers: nummers 1 t/m 6
30 en meer deelnemers: nummers 1 t/m 7

Voorbeeld: Als er in de WAC30-klasse na de vierde selectie dag 5 combinaties lopen, selecteert de nummer 1 zich rechtstreeks. Zijn er bijvoorbeeld 12 combinaties na de vierde selectie dag in de WAC50-klasse, selecteren de nummers 1 t/m 3 zich rechtstreeks.

De overige beschikbare plekken worden eventueel ingevuld door de coaches waarbij de ranking leidend is en er geen plaatsingen mogen worden overgeslagen.

Wildcard:

Als na het bekendmaken van de selectie nog ruimte is in het WAC-team (bijvoorbeeld omdat er minder combinaties geselecteerd zijn), dan kunnen er eventueel Wildcards uitgedeeld worden.

Een combinatie kan hiervoor in aanmerking komen wanneer:

 • De combinatie door te motiveren omstandigheden niet in staat is geweest om aan meer dan twee selectiewedstrijden deel te nemen.
 • De combinatie wel op die twee wedstrijden minimaal drie eerste plaatsen heeft behaald in zijn/haar klasse.
 • De combinatie nog aan minstens 3 andere FHN wedstrijden deelneemt in het seizoen 2024/2025.

Is dit het geval dan kan de combinatie het verzoek indienen bij de coaches om een Wildcard toewijzing. De coaches zullen dit verzoek ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur. Het bestuur neemt het uiteindelijke besluit om de Wildcard wel of niet toe te kennen aan de combinatie.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient de combinatie het verzoek binnen een week na de laatste WAC-selectiewedstrijd in te dienen.

De motivatie dient het volgende te bevatten:

 • Motivatie waarom de combinatie niet in staat was om aan meer dan twee selectiewedstrijden deel te nemen.
 • Overzicht van de door de combinatie gelopen resultaten op de WAC-selecties.

Wildcards zijn dus niet mogelijk indien:

 • het WAC team na selectie al het maximaal aantal deelnemers bereikt heeft.
 • De combinatie niet al het mogelijke heeft gedaan om aan drie selectiewedstrijden deel te nemen.
 • De combinatie maar aan één wedstrijd heeft kunnen deelnemen en/of geen drie eerste plaatsen heeft gehaald in de twee gelopen WAC selectiewedstrijden.

WAC Team NL:

De coaches organiseren activiteiten specifiek voor het WAC-team NL; deelname daaraan hoort bij geselecteerd zijn en is derhalve verplicht.

De datum van de teamavond is: vrijdag 7 maart 2025. De geselecteerden onderschrijven de gedragscode van de FHN en respecteren deze.

Bekendmaking:

Voor het WAC 2025 is nog geen reglement bekend en is het maximum aantal deelnemers per land, ook nog niet bekend gemaakt. Bekendmaking van het WAC Team NL 2025 zal aan het eind van de laatste selectiewedstrijd zijn. Een en ander zal aansluiten bij het geldende IFCS reglement.

In het kort:

 • Inschrijven voor de wedstrijd door “WAC” klasse te kiezen.
 • Deelname aan de laatste WAC-selectiewedstrijd is verplicht.
 • Deelname aan minimaal drie WAC-selectiewedstrijden is verplicht.
 • Deelname aan minimaal twee andere wedstrijden van de FHN in het seizoen 2024/2025 is verplicht.
 • Deelname aan de teamavond op 7 maart 2025 is verplicht.
 • Het team wordt samengesteld uit de combinaties van de selectie die aanwezig zijn op de laatste WAC-selectiewedstrijd, op basis van de behaalde punten. Een gedeelte wordt geplaatst op basis van de rechtstreekse selectie, een ander deel wordt door de coaches geselecteerd.
 • Kosten voor deelname aan het WAC 2025 zijn voor eigen rekening.

4 juli 2024

Nieuws Behendigheid