Rectificatie

Het huidige bestuur wil een rectificatie plaatsen op het bericht van 6-2-2022. Hierin stond gemeld dat sommige leden uit het vorige bestuur (Iris, Karina, Ton en Verena) vanuit persoonlijke beweegredenen hebben gehandeld. Dit is niet correct en de Federatie biedt excuses aan voor het plaatsen van dit bericht.

De oud bestuursleden hebben aangegeven dat zij destijds gehandeld hebben in het belang van de FHN. De bewijsvoering welke in het eerdere bericht is genoemd is ongegrond en niet van toepassing. Aangezien het huidige bestuur vanuit een andere visie bestuurt, is het besluit rondom Team GG en CS herroepen.

22 februari 2022

FHN Algemeen Nieuws