Nieuw G&G team

We zijn blij jullie te kunnen mededelen dat we voor de G&G een nieuw team bereid hebben gevonden om de aansturing voor hun rekening te nemen. Na een opbouwjaar dragen Mariette van der Vos (G&G coördinator) en Jack van Rengs (examen coördinator) hun taken over aan het nieuwe team. Het team bestaat uit 3 mensen die samen beide functies zullen vervullen. De nieuwe mensen zijn Esther Huijsman, Peter den Daas en Annika den Daas.

Zij zullen met onmiddellijke ingang aan de slag gaan in hun functie. De e-mailadressen blijven hetzelfde, dus jullie weten hen te vinden. Probeer de zaken met betrekking tot de mailing goed te scheiden. Vragen en/ of opmerkingen met betrekking tot examens graag mailen naar examens@fhn.nl en overige vragen naar gg@fhn.nl. Let op, niet naar sportzaken.

Het bestuur wenst het team veel succes en plezier.

11 juli 2023

FHN Algemeen Nieuws | Nieuws G&G