Mijn blik op het verleden

Met dit bericht wil ik aan iedereen transparantie geven vanuit mijn bestuurlijke blik zonder modder te gooien. Een ieder heeft recht op een eigen bestuurlijke blik en mening. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven met respect voor elkaar.

Inzet korte periode en reden vertrek halverwege 2020

Eind 2019 hebben we met het toenmalige bestuur een mooie en duidelijke visie geschreven die in de uitvoering weinig zichtbare handen en voeten heeft gekregen, wat deels het gevolg zal zijn geweest van Corona. In verband met het vertrek van de coördinator apporteersport heb ik mij begin 2020 vanuit de functie sportzaken een paar maanden in kunnen zetten om de apporteersport te digitaliseren, de officials en het deelnemersveld te betrekken in de groei en de verandering van de sport en is er gestart met het creëren van een officialteam om samen de sport te kunnen draaien. Het doel was toen dat het bestuurslid sportzaken dit bij alle sporten zou implementeren omdat de functie coördinator erg breed is en ontzettend veel verschillende taken omvat wat een grote belasting met zich meebrengt. Binnen het bestuur wilde ik de dubbelrollen bespreekbaar maken in verband met de persoonsafhankelijkheid die dit binnen een organisatie met zich meebrengt. Daarnaast geven dubbelrollen een versmalde blik op besturen en kan het objectiviteit in gevaar brengen rondom bestuursbesluiten. Na veel gedoe heeft het toenmalige bestuur het vertrouwen destijds in mij opgezegd, samenwerken was niet meer mogelijk en ben ik uit het bestuur gegaan.

Verleden en bestuurlijke blik

Vanuit mijn bestuursblik, welke losstaat van personen, is er de afgelopen jaren weinig tot niet zichtbaar bestuurd, her en der zijn er pleisters geplakt en heeft het bestuur teveel uitvoerende taken op zich genomen waardoor voor besturen weinig tot geen ruimte meer was. Volgens nieuwsberichten uit de afgelopen jaren zou Combisport al jaren geleden weer opgepakt worden, Dog Dance is weggevallen, G&G zou worden uitgebreid maar is daarentegen bijna volledig weggevallen in 2021, Speuren is er enkel nog omdat 3 lopers zich hiervoor hebben ingezet, Behendigheid en Hoopers is onduidelijkheid over omdat 1 bestuurslid is opgestapt en zijn de plannen die er ooit waren in de uitvoering niet teruggekomen. Het is begrijpelijk dat corona in de weg heeft gestaan voor het organiseren van wedstrijden, echter is het heel bijzonder dat er op het gebied van de back-office van de organisatie ook de tijd stil heeft lijken te staan. Het is begrijpelijk dat wanneer er vrijwilligers wegvallen er tijdelijk uitvoerende taken door een bestuurslid opgenomen worden, maar niet structureel of in oplopende hoeveelheid. Dan wordt een bestuur namelijk een uitvoerend orgaan in plaats van een bestuurlijk orgaan.

Vanuit beleidsperspectief is in mijn beleving de focus te smal geweest en is er de laatste jaren te weinig gekeken naar de FHN als landelijke organisatie met een duidelijke visie. De dubbelrollen hebben zich de laatste jaren opgestapeld en het resultaat is de brokken waar de FHN nu mee zit. Veel rollen en taken binnen de organisatie zijn persoonsafhankelijk geworden. Het is geen sport meer, maar een persoon die de sport is geworden. Het is geen taak meer, maar een persoon die een taak is geworden. Natuurlijk is het fijn geweest dat deze personen dit allemaal op zich wilden nemen, dit geeft ook absoluut een hart voor bepaalde sporten weer. Bestuurstechnisch gezien is dit juist niet wenselijk voor een landelijke organisatie, want als er dan personen wegvallen, stort er een kaartenhuis in.

De afgelopen maand heeft in het teken gestaan van KvK perikelen, welke na wederzijdse afspraken deze week zijn opgelost. Daarnaast zijn de secretaris en de penningmeester continu bezig geweest met het in kaart brengen van welke spullen waar zijn, wat eigendom is en wie bij welke documenten, databases en programmatuur kan. Nu dit in kaart is gebracht kan de Federatie ook op dit punt weer verder. Het sponsorcontract met Darf is beëindigd en betaald omdat de Federatie zich niet aan de zichtbaarheidsclausule heeft kunnen houden in de afgelopen 2 jaar. Dit betekent dat alle materialen nu volledig in eigendom zijn van de Federatie en ik denk dat dit een goed startpunt is. De gemoederen zijn aan alle kanten weer wat bedaard en de Federatie nu weer kan bouwen vanuit haar eigen kracht.

Vragen? Schroom niet om ze te stellen.

Groeten Yvette Huizer
Voorzitter FHN

13 maart 2022

FHN Algemeen Nieuws