Bericht vanuit het bestuur

Beste FHN’ers, op dit moment gaan er erg veel verhalen de ronde. Elk verhaal heeft natuurlijk twee kanten.

Vanavond is er een overleg binnen het bestuur geweest. In dit overleg is de vacature voorzitter besproken aan de hand van de binnengekomen sollicitaties van het afgelopen jaar. Hierover is in dit overleg geen definitief besluit genomen.

Karina Draaisma heeft vervolgens de keuze gemaakt haar taken als Algemeen bestuurslid neer te leggen. Het bestuur gaat graag met al haar leden in gesprek en is op dit moment druk bezig om vrijwilligers, die de FHN een warm hart toedragen en hebben aangeboden bij te willen dragen, uit te nodigen voor een gesprek.

We willen als bestuur graag samen bouwen aan een sterke organisatie die klaar is voor de toekomst.

28 januari 2022

FHN Algemeen Nieuws