Bericht vanuit het bestuur

We houden jullie graag op de hoogte van de op dit moment lopende zaken en genomen acties. Het huidige bestuur wil zich sterk maken voor een positieve, daadkrachtige en vernieuwende FHN voor (en dóór) de leden en is de afgelopen èn de komende tijd keihard bezig om de basis daarvoor te leggen. Er wordt heel hard gewerkt aan de heropbouw (want zo kunnen we het inmiddels wel noemen) van de FHN.

Rehabilitatie

Daarom ook willen we een besluit herroepen dat door het vorige bestuur onrechtmatig en vanuit persoonlijke beweegredenen is uitgevaardigd. Bewijsvoering is aanwezig in de vorm van telefoongesprekken, appberichten en mailconversaties maar zullen niet openbaar gemaakt worden. 
Een aantal mensen die veelal vanaf de oprichting bij de FHN waren betrokken, zijn vorig jaar op non-actief gezet en voor hun werkzaamheden werd bedankt. Deze mensen met hart voor de FHN zijn afgelopen jaar door gegaan als Team GG om ervoor te zorgen dat er toch G&G wedstrijden georganiseerd werden voor FHN leden. Dit bestuursbesluit willen wij terugdraaien en wij zijn met deze mensen in gesprek gegaan om eventueel ook hun kennis en kunde weer in te kunnen zetten bij de heropbouw van de FHN en deze personen te rehabiliteren. We zijn blij dat hier ook weer positiviteit voor de FHN uit voortkomt.

Daarnaast hebben we contact gehad met mensen die zich hadden gemeld voor een functie in of het meedenken met het bestuur. Helaas hadden een aantal mensen zich iets te spontaan aangemeld en vervolgens weer teruggetrokken. We zijn daarom nog steeds op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij de FHN om te helpen deze vanuit positiviteit en breed gedragen vanuit alle sporten op te bouwen. 
Er was binnen het archief nog een aanmelding aanwezig van Yvette Huizer en we zijn met haar in gesprek gegaan om te zien welke rol zij kan vervullen binnen het bestuur en of de nu gestarte samenwerking voortgezet kan worden. Ook met Jack van Rengs zijn we in gesprek m.b.t. een bestuursfunctie. 
Zodra alle bestuursleden en coördinatoren bekend zijn, zullen zij zich via een nieuwsbrief aan jullie voorstellen.

De sporten 

 • We hebben Jack van Rengs bereid gevonden de werkzaamheden omtrent de G&G examens voorlopig weer op zich te nemen zodat deze komend jaar doorgang kunnen vinden. Jack is vanaf vandaag weer bereikbaar via examens@fhn.nl.
  Waar we ontzettend blij mee zijn is dat Mariëtte van der Vos de heropbouw van de G&G op zich wil nemen. Zij is vanaf vandaag bereikbaar via gg@fhn.nl
  Komende week zal er een overleg plaatsvinden tussen het bestuur en de G&G officials over de werkproevendag die we in april willen organiseren voor alle aangesloten hondenscholen.
 • Met de hondenscholen die de sport hoopers beoefenen wordt contact opgenomen om de toekomst van deze sport binnen de FHN te bespreken. 
 • In februari vindt er een overleg plaats tussen het bestuur en de sport speuren om de nieuwe start van deze sport te bespreken.
 • Voor de combisport wordt contact opgenomen met verschillende mensen en hondenscholen zodat ook deze sport weer een doorstart krijgt.

WAC

We zijn heel blij dat WAC coaches Peter Smit en Wilma Manenschijn samen met Peter Borsje en Ellen Overtoom het op zich hebben genomen om de laatste twee WAC selectiewedstrijden te organiseren. Deze zullen plaatsvinden op 9 en 10 april in manege Den Esch in Zuidwolde. Het inschrijfgeld bedraagt €18,50 per deelnemer per dag. Zodra de inschrijving opengaat wordt dit bekendgemaakt.

Voor de organisatie van het WAC willen we een commissie samenstellen en ook hiervoor zijn we al in gesprek met een aantal mensen uit de behendigheidssport, maar een commissie bestaat uit een sterk samengesteld goed samenwerkend team. Dus is het je passie om een groot internationaal evenement te organiseren dan zijn we op zoek naar jou!
 

Wie of wat zoeken we nog? 

 • een bestuurslid om bij te dragen aan de ontwikkeling van de sporten binnen de FHN. Je kunt hiervoor contact opnemen via bestuur@fhn.nl.
 • We zouden heel graag een nieuwe coördinator behendigheid met nieuwe ideeën voor de sport vinden. Als je interesse hebt in deze functie ontvangen we graag bericht op bestuur@fhn.nl.
 • Komend jaar blijven we natuurlijk wedstrijden organiseren voor alle hondensporten dus zien we jullie aanmeldingen om voor je sport een wedstrijddag, diplomadag of examen te organiseren graag tegemoet. Heb je nieuwe ideeën voor je sport staan we daar ook zeker voor open. 
  Dus vind je het leuk om een 1-rings behendigheidswedstrijd te organiseren? Ook een 2-rings wedstrijd zou natuurlijk heel leuk zijn. Dan horen we graag van jullie!
  Wil je een G&G wedstrijd organiseren? Dan horen we het heel graag!

Er was een lijst aanwezig van mensen die zich in het verleden hebben aangemeld als vrijwilliger. Helaas is deze lijst niet aan ons overgedragen. Om niemand te passeren en omdat we heel blij zijn met alle geboden hulp in het verleden, willen we je vragen om je nogmaals aan te melden zodat we contact met je kunnen opnemen.

Seizoenswissel van de sporten 

De afgelopen jaren is er regelmatig vraag geweest naar het omzetten van het competitieseizoen. We willen dit plan doorzetten; zodoende zal de competitie vanaf dit jaar lopen van september t/m juni. We hebben tot september de tijd om de digitalisering en de automatisering voor de wedstrijden op orde te krijgen. Ook hier ligt al langer een plan voor en we willen hier zo snel mogelijk actie op ondernemen.
Vóór 1 september zullen we er alles aan doen om de komende maanden verschillende losse FHN wedstrijden, examens en diplomadagen te organiseren. Deze vallen dan buiten de competities die per 1 september van start gaan.

Licenties 

We hebben het besluit genomen ons flexibel op te stellen omtrent de licenties. Degenen die nu opgezegd worden, worden gecrediteerd. Wel kunnen eventuele opgezegde licenties pas per 1-9-2023 weer opnieuw aangevraagd worden.
Er wordt een concept uitgewerkt hoe we in de toekomst omgaan met individuele licenties. Wanneer je je licentie op dit moment wil omzetten naar een andere hondenschool zal dit kosteloos mogelijk zijn.
Communicatie rondom het opzeggen van licenties graag via email naar penningmeester@fhn.nl.

Reactiesnelheid 

We ontvangen op dit moment veel emails vanuit het hele land en we doen ons best jullie berichten, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk binnen het bestuur te bespreken en een reactie te sturen. 

6 februari 2022

FHN Algemeen Nieuws