Beraad en besluit over de Snooker van 6 november voor het meetellen bij de WAC-selectie

Gezien het belang van een selectiewedstrijd heeft het bestuur, in overleg met de scheidsrechter, vandaag besloten om de uitslag van de Snooker niet te laten vervallen maar deze toe te kennen zoals die geregistreerd is. Dit besluit is in overweging genomen na vele gesprekken die hierover zijn gevoerd, wat tijd heeft gekost deze week en waarbij een belangrijk argument is dat het keuren op de dag zelf wel consequent is geweest. We zijn ons er zeker van bewust dat aan elk besluit hierover een keerzijde te benoemen is en dit geen 100% voldoening zal geven.

Het schrappen van de uitslag heeft een te grote impact op de eindscore. Doordat het niet meer te achterhalen is welke punten er toegekend hadden moeten worden per combinatie is besloten om de reeds genoteerde uitslag te handhaven. De stand op de website zal zo snel mogelijk worden aangevuld en aangepast.

12 november 2022

Nieuws Behendigheid