Aanvraag Verklaring van geen bezwaar

Aanvraag Verklaring van geen bezwaar

Honden met gecoupeerde oren geboren na 30 april 1989 en honden met gecoupeerde staart geboren na 31 augustus 2001, afkomstig uit een land waar ten tijde van de geboorte een coupeerverbod gold, zijn van deelname aan wedstrijden en examens uitgesloten.

Honden met gecoupeerde oren en/of staart en geboren in een land waar op het tijdstip van de geboorte geen coupeerverbod gold, kunnen deelnemen indien vooraf een ‘Verklaring van geen bezwaar’ door de FHN is afgegeven. Deze verklaring kan worden aangevraagd via onderstaand formulier onder overlegging van een gewaarmerkte verklaring van de autoriteiten van het betreffende land dat het couperen van de hond ten tijde van de geboorte in dat land was toegestaan.

Honden met gecoupeerde oren en/of staart, die door de politie in beslag genomen zijn en vervolgens door een nieuwe eigenaar zijn geadopteerd of uit het asiel komen, kunnen eveneens deelnemen indien vooraf een ‘Verklaring van geen bezwaar’ door de FHN is afgegeven. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het bestuurslid sportzaken (sportzaken@fhn.nl) van de FHN onder overlegging van een verklaring van de politie of het asiel van waaruit de hond werd geadopteerd waaruit blijkt dat de hond in beslag was genomen. Tevens moet worden aangetoond dat de nieuwe eigenaar niet de eigenaar was ten tijde van de inbeslagname. Honden die zonder staart geboren zijn of waarbij de staart om louter medische redenen is gecoupeerd, kunnen deelnemen indien vooraf een ‘Verklaring van geen bezwaar’ door de FHN is afgegeven. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het bestuurslid sportzaken (sportzaken@fhn.nl) van de FHN onder overlegging van de NAW gegevens van de eigenaar en
een geboortebewijs waarop is aangetekend dat de hond zonder staart geboren is of een verklaring van de behandelend dierenarts dat de ingreep medisch noodzakelijk was dan wel
dat de hond zonder staart geboren is.

Indien bedoelde verklaringen niet in de Nederlandse taal zijn gesteld dient tevens een beëdigde vertaling te worden bijgevoegd. Zonder deze vertaling wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen. De verklaring van geen bezwaar moet bij examens en wedstrijden kunnen worden getoond aan alle officials van de FHN die daarom verzoeken.

    *alleen PDF, Word of JPG bestanden
    *alleen PDF, Word of JPG bestanden
    *alleen PDF, Word, JPG of HEIC bestanden